DESKOWANIA

Projektowanie deskowań oraz profesjonalne doradztwo techniczne.

Wieloletnie doświadczenie naszych
projektantów w branży deskowaniowej gwarantuje profesjonalny serwis projektowy
oraz konsultingowy w zakresie deskowań systemowych oraz tradycyjnych.

OFERTA

 • projektowanie deskowań systemowych dla budownictwa kubaturowego, inżynieryjnego i  przemysłu (m.in. systemy DOKA, ULMA, PERI, HUENNEBECK, SGB, RMD, LEDA ACROW)
 • audyt ofert deskowań (pomoc w optymalnym przebiegu procesu ofertowego i wyborze dostawcy)
 • projekty deskowań ściennych i stropowych
 • systemy deskowań i osłon wznoszących
 • beton architektoniczny
 • formy specjalne
 • projekty deskowań przyczółków, filarów i ustrojów nośnych dla obiektów mostowych
 • wózki do formowania płyt nośnych i kap gzymsowych
 • projekty deskowań tradycyjnych
 • podparcie wtórne, wczesne rozdeskowywanie (analiza konstrukcji obiektu pod kątem redukcji ilości  niezbędnych podparć tymczasowych)
 • obliczenie prędkości betonowania

Wykonujemy projekty deskowań we wszystkich systemach dostępnych na rynku polskim
i europejskim. Projektujemy formy specjalne dla nietypowych kształtów oraz szalunki dla
betonów architektonicznych. Naszym klientom zapewniamy fachowe doradztwo techniczne
na budowie, a także wskazujemy optymalne rozwiązania do konkretnych zagadnień.