MODELOWANIE 3D & BIM

Najnowsze oprogramowanie 3D we wszystkich obszarach działalności.

We wszystkich dziedzinach naszej działalności skutecznie wdrożyliśmy modelowanie 3D przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (Tekla Structures, Revit).

Obecnie dedykowany zespół rozwija technologię BIM w naszym biurze, rozumiejąc korzyści płynące z jej zastosowania w projektowaniu konstrukcji.

OFERTA

  • zakres usług w modelowaniu BIM we wszystkich obszarach naszej działalności
  • modelowanie konstrukcji żelbetowych (kubatura, mosty)
  • modelowanie konstrukcji stalowych, generowanie rysunków warsztatowych
  • modelowanie 3D dowolnych konstrukcji na podstawie dokumentacji projektowej / inwentaryzacji na potrzeby lepszego planowania procesu budowlanego
  • sprawdzanie kolizji, weryfikacja złożonej geometrii, obmiary
  • inwentaryzacje w BIM (points cloud)
  • projekty deskowań i rusztowań w 3D
  • obsługa inwestycji w zakresie BIM

Modelowanie 3D umożliwia uniknięcie kolizji oraz pozwala zobaczyć faktyczny obraz zagadnienia z jakim mamy do czynienia. Może być bardzo przydatne przy przygotowywaniu ofert i analiz przed rozpoczęciem pracy, ale także podczas samej realizacji umożliwia szybką i sprawną reakcję na wszelkie pojawiające się zmiany.

BIM to technologia, która daje nam możliwość zarządzania procesem projektowania, realizacji oraz obsługi obiektu. Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu jesteśmy w stanie skoordynować wszystkie branże i etapy procesu budowlanego, a wprowadzone do modelu informacje umożliwiają nam śledzić realizację budynku, a następnie kontrolować jego eksploatację.

W tworzonych przez nas modelach zwracamy szczególną uwagę na aspekty praktyczne, dostosowując zakresy prac do oczekiwanego przez Klienta rezultatu.