Polityka prywatności Independent Design House sp. z o.o.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.idhpoland.pl.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO,
w związku z korzystaniem ze strony i zamieszczonego na niej formularza kontaktowego jest Independent Design House sp. z o.o., os. Boh. Września 82/10, 31-621 Kraków, KRS 0000676213,  NIP 678-316-79-59, REGON 367171757.

E-mail: info@idhpoland.pl

Telefon: (0)12 312 52 27

 

2. Zakres przetwarzania danych

Przetwarzamy dane tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie. Możemy też gromadzić dane podane dobrowolnie za pomocą formularza kontaktowego takie jak: imię i nazwisko, telefon, e-mail oraz inne dane, które możesz nam podać w treści wiadomości.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim przetwarzającym je na podstawie umów powierzenia zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usług na rzecz Administratora oraz zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Ponadto dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa na przykład organom wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe mogą zostać przekazane do innych państw należących do Unii Europejskiej, ale tyko i wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator może zbierać dane w sposób zautomatyzowany, będą to jednak anonimowe informacje statystyczne, które posłużą do usprawnienia funkcjonowania strony internetowej oraz realizacji celu jej istnienia.

Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni i przeszkoleni pracownicy, a Administrator dołoży wszelkich starań, by proces przetwarzania oraz gromadzenia danych był bezpieczny i spełniał wymagania RODO.

 

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Celem w jakim przetwarzamy dane zawarte w formularzu jest odpowiedź na Twoje pytanie oraz jeżeli tego sytuacja wymaga wysłanie Ci oferty dostosowanej do Twoich potrzeb, natomiast podstawą prawną jest wyrażona przez Ciebie dobrowolnie zgoda. Każda osoba korzystająca z formularza kontaktowego zgadza się dobrowolnie na przekazanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi. Jeżeli nie chcesz nam przekazywać danych w ten sposób, to na naszej stronie internetowej znajdują się informacje o naszym adresie i numerze telefonu, umożliwiające inny rodzaj kontaktu niż poprzez ww. formularz.

Celem w jakim przetwarzamy informacje uzyskane w sposób zautomatyzowany jest usprawnienie funkcjonowania naszej strony internetowej i dostosowanie jej do wymagań rynku, a podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora.

4. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Wszelkie dane przekazane Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej są przekazane dobrowolnie. Użytkownik strony ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na ich przetwarzanie.

 

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przekazane za pomocą formularza kontaktowego będą przechowywane tylko w niezbędnym zakresie i tylko przez okres czasu umożliwiający realizację celu do jakiego zostały zebrane W przypadku nawiązania relacji handlowych do czasu wykonania oferowanych usług oraz zabezpieczenie roszczeń z nimi związanych.

Wszelkie dana zbierane w sposób zautomatyzowany zostaną usunięte natychmiast po ustaniu celu ich przetwarzania.

 

6. Pliki Cookies

Polityka plików Cookies jest osobnym dokumentem znajdującym się na naszej stronie internetowej. Każdy użytkownik strony internetowej powinien zapoznać się z jej zawartością, a korzystanie z naszej strony wymaga akceptacji Polityki plików Coookies.

 

7. Możliwość złożenia skargi

Bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem, jednak jeżeli uznasz, iż doszło do naruszenia przepisów RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe do tego potrzebne znajdują się na stronie internetowej www.uodo.gov.pl.